Verbindingen leggen tussen mensen, groepen en samenleving. Dat is het dagelijkse werk van Surplus Welzijn.
Op vragen van burgers, gemeenten en maatschappelijke organisaties dragen ze bij aan het welzijn van mensen en aan een leefbare samenleving. In nauwe samenwerking met betrokkenen. Ze stimuleren mensen tot persoonlijke ontwikkeling, sociaal contact, een actieve deelname aan de samenleving. Ze bevorderen sociale verbanden en maatschappelijke betrokkenheid. Tots lot spelen ze als betrokken en ondernemende welzijnsorganisatie in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Share